Verrichtingen en spreekuren assistenten

Onze assistenten hebben hun eigen spreekuren. Zij verrichten dan handelingen waarvoor u niet naar de huisarts hoeft. De assistenten zijn hiervoor uiteraard bevoegd.  

Inloopspreekuur van 10.30 -11.00 uur

Dit inloopspreekuur is er voor alle kleine  verrichtingen die maar kort duren, zoals: wratten aanstippen, bloeddruk meten, injecties geven, vaccineren van volwassenen. U hoeft geen afspraak te maken. Graag aanmelden bij de balie.

Spreekuur op afspraak  dinsdag t/m vrijdag van 14.00 - 16.00 uur (dus niet op maandag!)

Voor alle verrichtingen die meer tijd kosten, zoals:
oren uitspuiten, wonden verbinden, hechtingen verwijderen, zwachtelen, een uitstrijkje maken voor het bevolkingsonderzoek, ECG / hartfilmpje, 24 uurs bloeddrukmeting. Als u zelf inschat, dat uw kind het lastig vindt om wratten te laten aanstippen, maak dan ook liever een afspraak op dit spreekuur in plaats van langs te komen op het inloopspreekuur.