Uw medische gegevens thuis bekijken (OPEN)

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts noteert uw medische gegevens in het medische dossier. Bijvoorbeeld:

het advies van de huisarts
de uitslagen van onderzoek
de lijst met uw medicijnen

HIER vindt u een informatiefilmpje over OPEN

HIER vindt u meer uitleg over OPEN

Nog niet voor kinderen

Voor kinderen onder de 16 jaar is online inzage in het medisch dossier nog niet mogelijk. Tot 16 jaar mogen ook de ouders nog het PatiëntPortaal voor hun kind beheren.

Vanaf 16 jaar is er medisch beroepsgeheim naar de ouders toe. Door een nieuw mailadres van het kind zelf en een nieuw wachtwoord te kiezen, zorgen jullie ervoor dat dit goed geborgd wordt.

Vanaf 16 jaar komt OPEN als mogelijkheid in Patiëntportaal erbij te staan.