Home > Huisartsen > Huisartsenpraktijk Laan van Beek en Royen > Zorgprogramma's > Hart- en vaatziekten / hoge bloeddruk

 

Hart- en vaatziekten / hoge bloeddruk

Voor patiënten die een hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt, zoals hartinfarct (myocart infarct), vernauwde hartaderen (angina pectoris), herseninfarct (CVA), dreigende herseninfarct (TIA), vernauwde slagaderen in de benen (claudicatio intermittens), slechte nierfunctie, hartfalen (decompensatio cordis).
Voor patiënten die alleen risicofactoren hebben om een hart- of vaatziekte te krijgen. Zoals hoge bloeddruk (hypertensie), een te hoog cholesterol, ernstig overgewicht.

Deze patiënten worden in onze praktijk gecontroleerd door de praktijkondersteuner.

Jaarlijks een laboratoriumonderzoek. Aansluitend een consult bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt met u de uitslagen, meet de bloeddruk en doet zo nodig aanvullend onderzoek.
Zij overlegt altijd met uw huisarts over de behandeling. Zo nodig belt ze u daarna terug om zaken aan te passen. Patiënten met hartfalen wordt door haar vaker per jaar gezien.

U wordt door de huisarts naar haar spreekuur doorverwezen. Als u eenmaal bij haar onder controle bent, krijgt u eind van het consult een nieuwe afspraak en labformulier voor een jaar later.
Verantwoordelijkheid bij u zelf: als u liever later een afspraak maakt, of vergeet te komen, wordt u niet opgeroepen. U kunt zich wel opnieuw aanmelden en een nieuw labformulier vragen.