Zorg4Zeist App

De online diensten van Widar huisartsenpraktijk zijn ook via een app beschikbaar: de Zorg4Zeist app. Deze app biedt dezelfde mogelijkheden als Patiëntportaal, maar zonder het omslachtige inloggen op uw PC. U kunt u via uw smartphone of tablet met ons communiceren.

Wat kan ik met de Zorg4Zeist app?

Medicatie overzicht inzien
Herhaalrecepten bestellen
Vragen stellen door middel van eConsult
eConsult overzicht inzien
Afspraken maken
Afspraken overzicht inzien
Gegevens over de praktijk

Beperking: slechts voor één persoon

U kunt de Zorg4Zeist App maar één keer op uw smartphone of tablet zetten en deze is aan één gebruiker gebonden. Als u ook het Patiëntportaal voor uw minderjarige kinderen beheert, hebt u voor uw kinderen alsnog de toegang via de vaste PC nodig. 

U kunt de app downloaden in de App Store of in Google Play.

Een Windows Phone-versie is niet beschikbaar.

Vertel uw ervaring

De Zorg4Zeist app is recent in gebruik genomen en wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u feedback? U kunt uw feedback delen via een speciale feedback knop in het hoofdscherm van de app.