Aanmelden bij het patiëntportaal

U wordt geregistreerd met uw e-mailadres.

Hierna kunt u via uw e-mailadres inloggen wanneer u maar wilt.

Op dit e-mailadres krijgt u, elke keer dat u bij het patiëntportaal inlogt, een sessiecode toegestuurd. Met deze sessiecode kunt u vervolgens de inloggen en contact maken met uw huisarts.

 

Minderjarige kinderen aanmelden bij Patiëntportaal

In 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst ingegaan (de WGBO). Deze wet garandeert de rechten van cliënten en patiënten ten opzichte van artsen en therapeuten. In deze wet staat ook wat de rechten zijn van kinderen. Deze gelden ook bij Patiëntportaal.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar beslissen nog niets zelf. De ouders of de voogd beslissen voor hen. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. Voor kinderen tot 12 jaar kunnen de ouders een e-mailadres voor het patiëntportaal beheren.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Zowel de ouders als het kind moeten toestemming geven. De mening van het kind is in principe doorslaggevend. Ook voor het patiëntportaal geldt dat zowel de ouders als het kind het recht hebben om in het dossier te kijken. Ze kunnen van hetzelfde e-mailadres gebruik maken voor het patiëntportaal.

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen vanaf 16 jaar zijn beslissingsbevoegd. Dat betekent dat ze zelf mogen beslissen welke medische behandeling ze willen of juist niet willen. De ouders krijgen alleen medische informatie over hun kind, als het kind daar toestemming voor geeft.

Ga hier naar Patiëntportaal