Klik op de namen voor een foto
Huisartsen

Christine Huntjens
Toyna van Walré de Bordes
Anne van Engelen
Nienke Smitsman

De vier huisartsen werken allemaal parttime in de praktijk. Als uw huisarts een vrije dag heeft, dan kunt u voor spoedeisende medische hulp altijd bij een vervangende huisarts terecht. Dat is meestal de vaste vervanger, en in geval van bijvoorbeeld ziekte kan dat ook een van de andere artsen zijn.

Huisarts-waarnemers

Wendelien Heddema
Esther van Osselen

In alle vier de praktijken werken er extra huisartsen op vaste dagen:
Wendelien Heddema werkt in de praktijk van Christine Huntjens en de praktijk van Anne van Engelen.
Esther van Osselen werkt in de praktijk van Nienke Smitsman en de praktijk van Toyna van Walré de Bordes.

Praktijkassistentes

Chantal van Dam - Haaksman
Daniëlle van der Steeg
Esther Huijsman
Yasmina Kaichouhi
Mathilde Lensink
 

Als u de praktijk belt, krijgt u één van de assistentes aan de lijn. Zij beantwoorden uw vragen,  beoordelen of uw klachten spoedeisend zijn (triage), maken afspraken en hebben een verrichtingenspreekuur. Informatie over het telefonisch beantwoorden van vragen.  Informatie over het verrichtingen-spreekuur.

Praktijkondersteuner somatiek   (POH somatiek)

Ina de Boer

Ina de Boer is onze praktijkondersteuner somatiek. De toevoeging ‘somatiek’ betekent dat zij zich richt op lichamelijke klachten. Zij houdt spreekuur voor mensen met suikerziekte, COPD (longziekten) en hart- en vaatziekten. Daarnaast legt zij visites af bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken die niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Ook is zij bevoegd om bepaalde medische handelingen te verrichten. Uw huisarts kan u naar Ina de Boer doorverwijzen. Ook kunt u opgeroepen worden voor haar spreekuur.  Meer informatie vindt u onder Zorgprogramma's.
Uw afspraak bij Ina de Boer duurt meestal twintig minuten. Sommige onderzoeken nemen meer tijd, dat wordt u verteld als u de afspraak maakt.
U krijgt geen rekening voor uw consulten bij de praktijkondersteuner somatiek, omdat deze net als uw afspraak bij de huisarts vergoed wordt vanuit het basispakket van de verzekering.

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg  (POH GGZ)

Margreet Florentinus
Marnix Wardenier

Voor emotionele, psychische en psychiatrische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een van de twee praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg: Margreet Florentinus of Marnix Wardenier.  Zij werken allebei nauw samen met uw eigen huisarts.
Uw afspraak bij Margreet Florentinus of Marnix Wardenier duurt twintig minuten. Die tijd staat gelijk aan een dubbele afspraak bij de huisarts. U  krijgt geen rekening voor deze afspraak, omdat deze net als uw afspraak bij de huisarts vergoed wordt vanuit het basispakket van de verzekering.
Meer informatie vindt u onder  GGZ / psychologie

Huisarts-in-opleiding Floor Verhoeckx

Christine Huntjens en Toyna de Bordes leiden samen de huisarts-in-opleiding op. Floor Verhoeckx is onze huisarts-in-opleiding tot 1 maart 2018. Als u belt voor een afspraak, zal de assistente vragen of u het goed vindt om een consult te krijgen van de huisarts-in-opleiding. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u natuurlijk gewoon terecht bij uw eigen huisarts.

stageplek voor artsen en assistentes

Er loopt soms een arts, coassistent of geneeskundestudent mee die de antroposofische artsenopleiding volgt.
Indien u er bezwaar tegen heeft dat er een stagiair bij uw consult aanwezig is, kunt u dit aangeven bij uw huisarts.
Ook kunt u een stagiaire bij de assistentes treffen.