LSP (Landelijk Schakelpunt, voor elektronische uitwisseling van medische gegevens) en de OPT-IN regeling

Er is een LSP (landelijk schakelpunt) ontwikkeld. Hierdoor wordt het mogelijk dat uw medische gegevens in het EPD (elektronisch patiëntendossier) van uw huisarts door andere zorgverleners ingezien kunnen worden. Bij andere zorgverleners moet u denken aan de huisartsenpost, apothekers, andere huisartsen en ziekenhuisartsen.

OPT-IN regeling

De toestemming wordt geregeld via een “opt-in”-regeling. Dit betekent dat u voor inzage toestemming moet geven. Als u niets doet, geeft u te kennen dat u niet wilt dat uw gegevens gedeeld worden
U geeft apart toestemming voor openstellen voor inzage aan de apotheek en aan de huisarts. Met uw toestemming aan de apotheek kunnen artsen en andere apotheken inzien welke medicatie u gebruikt. Met uw toestemming aan de huisarts kunnen artsen delen van het medisch dossier inzien: de diagnose-lijst en de meest recente consulten.

Huidige situatie in Zeist

De huisartsenpost in Zeist is nu nog niet aangesloten bij LSP, maar de verwachting is dat dit in de loop van 2016 zal gaan starten. Daarmee zal vaker aan u de vraag gesteld gaan worden om inzage in uw dossier te geven
De apotheken vragen al wel heel actief naar uw toestemming, omdat ze daarmee beter onderling kunnen uitwisselen.

Hoe maakt u een keuze

De regeling is nog in ontwikkeling. Wij respecteren het als u uw keuze over toestemming geven uitstelt.
U kunt ook een tussenweg kiezen. U geeft dan wel toestemming aan de apotheek, maar niet aan de huisarts. Er is dan wel een actueel overzicht van uw medicatie beschikbaar, terwijl de diagnoses en recente consulten van de huisarts privé blijven.
Meer informatie vindt u in de officiële folder van de VZVZ: www.vzvz.nl.

Melden van uw keuze aan ons

U kunt toestemming aan uw huisarts geven via:
- een toestemmingsformulier dat u hier kunt downloaden en ingevuld inleveren bij de praktijk;
- u kunt ook online uw toestemming geven via de website www.ikgeeftoestemming.nl.