Volwassenen
(Jong)Volwassenen en ouderen

Iedereen wordt in het leven wel eens geconfronteerd met problemen. In de meeste gevallen lukt het hier zelf mee om te gaan of deze op te lossen. Echter, in sommige situaties komen er teveel dingen bij elkaar waardoor je kunt vastlopen. Op zulke momenten kan het zinvol zijn hulp in de schakelen om weer in balans te komen. Bij mij kunt u hulp vragen bij de volgende problemen

Angstklachten
Somberheid of depressieve klachten
Burn-out
Om leren gaan met onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
Om leren gaan met chronische lichamelijke klachten/ pijn
Emotieregulatieproblemen
Zich herhalende inadequate gedragspatronen in de omgang met uw omgeving
Enkelvoudig trauma
ADHD
Rouw en verlies
Aanpassingsstoornissen *
Werk-gerelateerde problemen*
Levensfaseproblematiek*
Relatieproblemen*

* Niet-vergoede zorg, zie tarieven en vergoedingen

Zorg die niet valt binnen de Generalistische Basis GGZ

Binnen de GB-GGZ wordt geen uitgebreide diagnostiek uitgevoerd. Daarnaast is deze kortdurende zorg niet bedoeld voor mensen met:

Persoonlijkheidsstoornissen
Diagnostiek en behandeling aan autisme verwante stoornissen (ASS)
Dwangstoornissen
Eetstoornissen
Verslavingsproblematiek
Psychoses
Suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid

Bij deze problematiek is verwijzing voor langdurige zorg binnen de SGGZ geïndiceerd.