Volwassenen

Sinds 2014 is de indeling in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland gewijzigd. De eerste zorg kan geleverd worden door de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) van uw huisarts. Indien er meer zorg nodig is kunt u door uw huisarts doorverwezen worden naar de Basis GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ).

Vergoede zorg

Ik verleen zorg binnen de GB-GGZ . De praktijk heeft met alle grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit zijn het Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ/Deltalloyd/Ohra, Friesland, DSW, Multizorg en Menzis. Er is geen contract afgesloten met Caresq. Klik hier voor een overzicht van alle zorgverzekeraars.

De GB-GGZ wordt geheel vergoed uit uw basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet vermeld staan Basis GGZ en (vermoeden van) een DSM V diagnose. De hulp valt onder het eigen risico voor volwassenen. Voor 2018 is dit bedrag 385 euro.
De overheid heeft bepaald dat er in de Basis GGZ vier soorten prestaties mogelijk zijn die ieder hun eigen zorgzwaarte en daarbij gemiddelde behandelduur kennen.

Prestatie

Tarief

Gemiddelde behandelduur

Kort

472,65

294 minuten

Middel

805,34

495 minuten

Intensief

1.262,82

750 minuten

Chronisch

1.165,48

750 minuten

Onvolledig Traject

192,92

1 of 2 gesprekken

De factuur wordt, indien de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, aan het einde van een behandeltraject, rechtstreeks gedeclareerd bij de desbetreffende zorgverzekering. De zorgverzekeraar keert het bedrag (tussen de 80% – 90% van het bovengenoemde NZA tarief) aan mij uit.
Als er geen contract is afgesloten met de zorgverzekeraar, dit betreft in 2018 alleen Caresq, ontvangt u van mij een factuur. Na betaling aan de praktijk, declareert u zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar. Het percentage dat u uitgekeerd krijgt is afhankelijk van het soort polis dat u heeft. Ik raad u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekering zodat u van te voren weet waar u aan toe bent.

Niet verzekerde zorg/ particulier

Niet alle psychische problemen vallen onder de verzekerde zorg. Dit betreffen relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek en aanpassingsstoornissen. Daarnaast kan het zijn dat u een budgetpolis of internetpolis heeft waardoor bepaalde psychische klachten niet door uw zorgverzekering vergoed worden. Dit dient u zelf na te vragen bij u zorgverzekering, zodat u precies weet welke financiële bijdrage u zelf moet leveren.
U kunt er ook voor kiezen om zelf te betalen. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig.
De kosten per consult bedragen 85,00. Een consult bestaat uit 45 minuten face to face contact naast 15 minuten voorbereidings- en uitwerkingstijd.

No Show

Een no-show is een afspraak die niet op tijd is afgezegd. Mocht u verhinderd zijn dienen afspraken op werkdagen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Een afspraak die op maandag staat belt u op vrijdag af, omdat er in het weekend geen andere afspraken meer ingepland kunnen worden. Te laat afgebelde of niet nagekomen afspraken worden niet vergoed. Hiervoor ontvangt een factuur en wordt er 50 euro in rekening gebracht.