Karen Griffioen

In mijn werk als fysiotherapeut ervaar ik dat klachten zoals pijn, bewegingsprobleem, ernstige vermoeidheid of shock ervaring, enorm blokkerend kunnen werken in dagelijks functioneren. Via lichamelijke aanraking en massage wil ik de oorzaak van deze blokkade onderzoeken door na te gaan wat er uit evenwicht geraakt is. Wat is er nodig om te herstellen en/of weer in beweging te komen? Wat sluit aan bij de hulpvraag van de patiënt? Welke hulp draagt bij om eigen, zelfsturend vermogen bewust te maken en in te kunnen zetten om evenwicht te bevorderen en vinden? Aanraking, massage en bewegingsoefeningen kunnen heel goed ingezet worden voor het therapeutisch proces.
Het is voor mij elke keer weer heel boeiend om samen met de patiënt het hele proces te onderzoeken en te gaan. Ik vind het daarbij belangrijk om bewustzijn voor eigen kracht en zelfsturend vermogen te ontwikkelen. In mijn benadering wil ik ondersteunend en stimulerend werken om uiteindelijk een eigen evenwicht te (her)vinden.

Kijkt u svp ook  op de pagina werkdagen en specialisaties.. Daar vindt u meer informatie over mijn werkwijze onder het kopje Karen Griffioen vertelt.....