Tarieven en vergoeding.

Wordt uw behandeling vergoed?

Vergoeding voor fysiotherapie komt uit de aanvullende verzekering vanaf 18 jr. Heeft u een aanvullende verzekering? Het is voor u belangrijk om te weten hoeveel behandelingen in uw pakket zitten. Het eigen risico komt ten laste van de basisverzekering.  

Voor chronische ziektes en aandoeningen gelden andere regels. Staat het ziektebeeld op de Lijst chronische aandoeningen lijst Borst vermeld, dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering indien u die heeft. Daarna komt vergoeding uit de basisverzekering. 

Hieronder leest u per fysiotherapeut of zij een contract hebben met uw verzekeraar.

 
Bij Karen Griffioen.

Voor 2018 heeft zij een contract met de zorgverzekeringsgroep Achmea, VGZ en DSW.  

Bent u bij een andere verzekeraar aangesloten dan zult u een rekening ontvangen, welke u eerst zelf voldoet. 

Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. U zult de rekening grotendeels vergoed krijgen. 

Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden bij het onderdeel fysiotherapie; vergoeding niet gecontracteerde fysiotherapie. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met mij op. 

U kunt ook uw polis meenemen bij de eerste afspraak.

(Uit ervaring blijkt dat alle verzekeringen de rekening grotendeels vergoeden soms 100%.)

De tarieven voor behandeling fysiotherapie vind u op Prijslijst Fysiotherapie Griffioen 2018.

Na behandeling wordt u uitgenodigd middels een online vragenlijst uw tevredenheid kenbaar te maken. Dit is op basis van vrijwilligheid en een clausule vanuit de verzekeringen. Hieronder vindt u de uitslag van mijn persoonlijke praktijk op basis van gegeven  reacties.

Praktijkwaardering 2017 

 

Bij Mischa Verhaert.

Voor 2018 heeft hij met Zilveren Kruis Achmea, VGZ -Univé-IZA, Menzis, CZ-Delta Lloyd-Ohra en DSW een contract gesloten. 

Bent u bij een andere verzekeraar aangesloten dan zult u een rekening ontvangen, welke u eerst zelf voldoet. 

Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. U zult de rekening grotendeels vergoed krijgen. 

Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden bij het onderdeel fysiotherapie; vergoeding niet gecontracteerde fysiotherapie. Uit ervaring blijkt dat alle verzekeringen de rekening grotendeels vergoeden, soms 100% in geval van een restitutiepolis. Heeft u vragen, neemt u dan even contact met mij op. 

De tarieven voor behandeling fysiotherapie vind u op  Prijslijst Fysiotherapie Verhaert 2018.

Nadat een behandelreeks fysiotherapie beëindigd is, nodig ik u uit om uw waardering te geven over de fysiotherapiepraktijk en behandeling. Dit gebeurt door middel van het toesturen van een online vragenlijst. Deelname is op basis van vrijwilligheid en de uitkomsten zijn volledig geanonimiseerd. In een contract wat ik met uw verzekeraar heb afgesloten is opgenomen dat ik u deze vragenlijst voorleg zodat voor mij en voor externen inzichtelijk is hoe de praktijk en behandeling gewaardeerd wordt. De uitkomsten van de cliëntenwaardering over 2017 vindt u hier.