Psychosomatische fysiotherapie 


Psychosomatisch fysiotherapie bestaat uit het begeleiden van mensen met spannings- of stressgerelateerde klachten, onverklaarde pijn en vermoeidheid. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen. Er is bij deze klachten vaak sprake van een verstoring van de balans tussen lichamelijke en psychische belasting. Er kan een verband zijn de levensomstandigheden, zoals hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.
Als psychosomatisch fysiotherapeut wordt gewerkt volgens het biopsychosociale model. Dit houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische, emotionele en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden. De therapie is erop gericht het evenwicht te herstellen tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.
Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht.

 

Meer weten? Kijk ook op www.psychosomatischefysiotherapie.nl
 www.psychosomatischefysiotherapie.nl