Tarieven en vergoeding

Wordt uw behandeling vergoed?

Vergoeding voor fysiotherapie komt uit de aanvullende verzekering vanaf 18 jr. Heeft u een aanvullende verzekering? 

Het is voor u belangrijk om te weten hoeveel behandelingen in uw pakket zitten. Het eigen risico komt ten laste van de basisverzekering.  

Voor chronische ziektes en aandoeningen gelden andere regels. Staat het ziektebeeld op de Lijst chronische aandoeningen lijst Borst vermeld, dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering indien u die heeft. Daarna komt vergoeding uit de basisverzekering. 

Hieronder leest u per fysiotherapeut of zij een contract hebben met uw verzekeraar.

 

Bij Remko van Groenigen.

Voor 2019 heeft hij contracten met alle zorgverzekeringen afgesloten.

 
Bij Mariska de Rooij

Voor 2019 heeft zij contracten met alle zorgverzekeringen afgesloten.

 

Bij Ine Hofman

Voor 2019 heeft zij geen contracten met zorgverzekeringen afgesloten. 

U ontvangt van haar een rekening welke u eerst zelf voldoet. 

Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. U zult de rekening grotendeels vergoed krijgen. Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden bij het onderdeel fysiotherapie; vergoeding niet-gecontracteerde fysiotherapie. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met haar op. U kunt ook uw polis meenemen bij de eerste afspraak.

Alle aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de rekening; soms 100%.

 
Bij Karen Griffioen:

Voor 2019 heeft zij een contract met de zorgverzekeringsgroep Achmea, VGZ en DSW.  

Bent u bij een andere verzekeraar aangesloten dan zult u een rekening ontvangen, welke u eerst zelf voldoet. 

Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. U zult de rekening grotendeels vergoed krijgen. Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden bij het onderdeel fysiotherapie; vergoeding niet gecontracteerde fysiotherapie. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met mij op. U kunt ook uw polis meenemen bij de eerste afspraak.

Uit ervaring blijkt dat alle verzekeringen de rekening grotendeels vergoeden; soms 100%.

De tarieven voor behandeling fysiotherapie vind u op Prijslijst Fysiotherapie Griffioen 2019.

Na behandeling wordt u uitgenodigd middels een online vragenlijst uw tevredenheid kenbaar te maken. Dit is op basis van vrijwilligheid en een clausule vanuit de verzekeringen. Hieronder vindt u de uitslag van mijn persoonlijke praktijk op basis van gegeven  reacties. Praktijkwaardering 2018