Foto's team Socrateslaan

Widar Gezondheidscentrum - het consultatiebureau

 

Desirée van Klaveren

Mijn naam is Desiree -van Klaveren- Hogenkamp. Ik ben getrouwd met Jurriaan en we hebben vier kinderen. Drie in de schoolgaande leeftijd en de oudste studeert.                          

Na mijn artsexamen en de tropenopleiding met een half jaar in Zaïre, heb ik op chirurgie -en gynaecologie/verloskunde afdelingen gewerkt. Daarna heb ik ervaring opgedaan op intensive care afdelingen in Heerlen en het UMC-Utrecht.
Vervolgens ben ik een jaar bij een huisarts in dienst geweest. Daarna werd ons eerste kind geboren en kwam ik in aanraking met het consultatiebureau. Jeugdarts leek mij een erg leuke baan en ik ben de opleiding hiervoor gaan volgen.

Eerst heb ik twee jaar in Krimpen aan den IJssel gewerkt als jeugdarts.
Na onze verhuizing naar Driebergen, ben ik sinds oktober 2008 werkzaam bij thuiszorgorganisatie Vitras en later bij GGD Regio Utrecht op een regulier consultatiebureau.Tevens ben ik bij Vitras aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Op een antroposofische creche in Rotterdam kwam ik voor het eerst in aanraking met de antroposofie en de vele jaarfeesten en lezingen hebben mij erg geïnspireerd om onze kinderen ook zo op te voeden.
Onze kinderen hebben een deel van het Vrije School onderwijs gevolgd in Driebergen.

Sinds september 2012 volg ik de opleiding tot antroposofisch arts. De antroposofie is een enorme verrijking in mijn werk als consultatiebureau-arts en geeft mij een completer beeld om samen met ouders naar hun kind te kijken, en waar nodig de ouders te mogen begeleiden tijdens het opgroeien van hun kind.

Ik geef periodiek voorlichtingsavonden over de voor- en nadelen van vaccinaties. Deze avonden zijn voor de ouders van het consultatiebureau Widar, maar zijn ook toegankelijk voor andere belangstellenden.