Het team locatie Laan van Beek en Royen

Widar Gezondheidscentrum - het therapeuticum

 

Nienke Smitsman, huisarts

Nienke Smitsman gaat ons helaas verlaten. Ze verhuist naar een prachtig plekje in het oosten van het land. Hier vindt u haar persoonlijke afscheidsbrief: 

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u ingeschreven bent bij Gezondheidscentrum Widar in mijn huisartsenpraktijk (dokter Smitsman).

Helaas schrijf ik u omdat ik per 1 juni 2022 niet langer als huisarts bij Widar werkzaam zal zijn. Om persoonlijke redenen hebben ik en mijn man besloten om naar een andere regio te verhuizen.

Dokter Guus Wolterink zal tot september aan mijn praktijk verbonden blijven. Mijn praktijk wordt in september overgenomen door huisarts Sanne van Sonsbeek, die antroposofisch geschoold is. 

Ik laat de praktijk los met pijn in het hart. De afgelopen jaren heb ik me met velen van jullie intensief verbonden. Daarbij mocht ik meelopen op de soms moeilijke weg die hoort bij het leven. Middels dit schrijven wil ik u danken voor het vertrouwen dat u in me heeft gesteld. Ik heb veel van jullie geleerd, als mens en als huisarts.

Met vriendelijke groet, Nienke Smitsman