Het team locatie Laan van Beek en Royen

Widar Gezondheidscentrum - het therapeuticum

Karen Griffioen 

Sinds 2011 werk ik bij Widar Gezondheidscentrum. In de missie, visie en waarde kan ik aansluiten op een bredere visie op gezondheid en door de mens centraal te stellen, als geheel. Via de Vrije Schooltijd van mijn kinderen heb ik veel inspiratie uit de antroposofie opgedaan en in 2006 de aanvullende opleiding tot antroposofisch fysiotherapeut afgerond.

In mijn werk als fysiotherapeut wil ik de hulpvraag centraal stellen en de mens als geheel naar lichaam, ziel en geest erbij betrekken. Wat is er uit evenwicht geraakt? Wat is er nodig voor herstel om de gezonde krachten te stimuleren balans te hervinden. Pijn, bewegingsbeperking, chronische ziekte beelden, vermoeidheid of shock ervaring, kunnen storend werken in dagelijks functioneren. Wat is nodig om te herstellen? Wat sluit aan bij deze patiënt, zijn er belemmeringen voor herstel? Wat is er nodig om eigen mogelijkheden en vermogen te ontdekken, te ondersteunen en in te zetten in het proces naar gezondheid? Affectief contact, ritmische massage, ontspanning- en bewegingsoefeningen veelal ondersteunt met ritmiek van de ademing zijn diverse vormen waarbij aandacht leidend is in het therapeutisch proces.

Het is voor mij elke keer weer boeiend om samen met de cliënt een proces te gaan van hulpvraag naar gezond evenwicht. Ontdekking, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden tot vermogen en hernieuwd bewustzijn werkt ondersteunend naar een nieuwe gezonde balans. In mijn benadering wil ik ondersteunend en stimulerend zijn om eigen inzet en vermogen te ontwikkelen voor duurzame zelfzorg. Ik wil een bijdrage proberen te leveren aan verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen gezondheid.