Cursussen en bijeenkomsten

 • Babycursus: Centraal staan de thema’s; Belang van warmte, koorts, kinderziekten. Drie avonden, gegeven door Sylvia Stroink, antroposofisch- en  jeugdverpleegkundige.
 • Vaccinatiegroepsvoorlichting: Drie keer per jaar geeft Desirée van Klaveren, jeugdarts, een informatieavond over vaccinaties. Hierin worden alle vaccinaties met hun werking en effecten besproken.
 • Thema-avond: 'de vier temperamenten' en hoe kan je als ouder, met je eigen temperament en die van je partner en kind(eren), goed voor jezelf zorgen'. gegeven door Sylvia Stroink.
 • Peutercursus. Vier avonden over de ontwikkeling van een peuter en hoe om te gaan met een kind in de peuterleeftijd. Wordt gegeven door Sylvia Stroink.
 • Lezingen worden georganiseerd door de oudergroep met wisselende onderwerpen.
 • Ouder- en kindbijeenkomsten. Iedere twee weken zijn er bijeenkomsten waar ouders,elkaar ontmoeten om ervaringen te delen en de kinderen met elkaar te laten spelen. Opgeven kan via arvanherpen@gmail.com
 • Widar-koor, Onder leiding van Janneke Moes: We zingen canons en meerstemmige liederen onder andere uit het Vrije Schoolrepertoire.

Agenda: 

Vaccinatie-informatieavond: Maandagavonden 10 februari, 15 juni en 12 oktober 2020 van 20. 00 tot 21.30 uur; door Desiree van Klaveren. opgeven via desiree.van.klaveren@widar.nl

Peutercursus: Maandagen 9, 23 en 6, 20 april 2020, van 20.00 tot 22.00 uur.

Thema-avond 'De vier temperamenten' Maandag 11 mei 2020 van 20 tot 22. 00 uur : voor de peutercursus en voor de thema-avond opgeven via sylvia.stroink@widar.nl

 • Reacties van enkele moeders op de babycursus en peutercurus:

  Anne Marie: “ Ik heb enorm genoten van de cursus. De avonden hebben bij mij ook een vuur ontstoken.Mijn zoontje is op het moment een beetje snotterig en ik voelde het aankomen en ook wat hij nodig had en heeft. De innerlijke stem is, wanneer ik durf te luisteren, eigenlijk heel helder. De cursus heeft mij kracht gegeven om hier meer naar te luisteren”.  

 • Daniëlle: “In oktober/november gaf Sylvia Stroink de babycursus: Het waren inspirerende avonden waar we waardevolle informatie kregen. Ook was er de gelegenheid voor de deelneemsters om hun ervaringen te delen. De eerste avond stond in het teken van het belang van warmte bij het kind. We hebben verschillende materialen en verzorgingsproducten gevoeld en besproken.  De tweede avond ging over koorts. Over het belang ervan, het verloop en de verzorging van een kind met koorts. Dit gaf veel duidelijkheid en vertrouwen om goed om te kunnen gaan met een kind met koorts. De derde avond ging over het scheppen van een goed klimaat voor het zieke kind. Zodat het kind echt ziek mag zijn en het zelfs een mooie ervaring kan worden voor het hele gezin. Ook het helende voedingsbad werd besproken. Al met al een prachtige cursus die met veel liefde werd verzorgd door Sylvia. In de laatste avond hebben we veel geleerd over verschillende temperamenten over onze kinderen en onszelf en de invloed van voeding. Mochten onze kinderen of wijzelf ziek worden, dan zijn we er klaar voor! Wat mij betreft een aanrader!”     

  Boukje: “Babycursus maakt grote indruk: Van huis uit ken ik de antroposofie niet, maar in de loop van mijn leven verzamel ik meer meer vrienden om me heen die antroposofie een plek geven in hun leven.  Ik was heel blij om te horen dat er zoiets bestaat als een oudercursus. Als moeder van een te vroeg geboren tweeling zijn we vol in de reguliere zorg terecht gekomen. Onze meiden waren veel te licht en hadden verschillende problemen nadat ze geboren waren. Toen ik bij Sylvia de oudercursus mocht volgen ging er een wereld voor me open. Gewoon door hoe we als ouders ontvangen werden met zoveel zorg enthousiasme en aandacht. Alleen dat al deed me goed. En er waren zoveel dingen die ik leerde die eigenlijk zo logisch zijn, maar waar ik als jonge moeder in de reguliere zorg geen weet van had. Sinds ik de cursus heb gevolgd slapen we alle vier als roosjes op en onder de wol en alleen dat al brengt zoveel bij ieder van ons teweeg. Meer contact met ons lijf en met de wereld om ons heen kan ik zeggen is mede daardoor veroorzaakt. Mij heeft de cursus qua inhoud en hoe deze met humorvolle voorbeelden werd aangeboden, heel veel gegeven, en ik beveel het iedereen met enthousiasme aan die bewust door het leven wil gaan”.

 •  Anna: De peutercursus waren fijne avonden. We hebben er echt iets aan gehad, en we voelen ons steviger bij de conflicten met onze peuter. Sylvia gaf veel ruimte voor persoonlijke inbreng. Ook gaf zij praktische en concrete oplossingen en voorbeelden, die zij  met humor en eigen voorbeelden bracht.