Bezoek aan consultatiebureau Widar tijdens Coronavirus: wanneer wel, wanneer niet?

In verband met de verspreiding van het Coronavirus willen wij, in navolging van het GGD-advies, de consulten op het consultatiebureau aanpassen. Wij bieden alle consulten telefonisch aan.                                             

Uitzonderingen hierop zijn:

  • zuigelingen van 4, 12 weken en 5 maanden oud
  • zuigelingen met groeiproblemen
  • kinderen waarvan de ouders willen dat ze gevaccineerd worden

Als wij deze kinderen ontvangen op het CB, verzoeken we om geen andere kinderen mee te nemen. Tevens vragen we slechts met één ouder te komen.

Voorafgaande aan alle telefonische consulten vragen wij of u uw kind thuis kunt wegen en meten. Deze vraag zal gesteld worden in de automatische herinnering, drie dagen voorafgaande aan het consult. Wij kunnen deze gegevens dan in het dossier bijhouden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van uw vragen.  Heel fijn als u telefonisch bereikbaar bent op het moment van de afspraak. Wellicht bellen we de dag ervoor.

In heel Nederland moeten ouders en kinderen met verkoudheidsklachten thuis blijven. Zij mogen dus ook niet naar het consultatiebureau komen. Verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid (niezen of loopneus), of keelpijn of hoesten. Als één gezinslid koorts heeft, mag geen bezoek aan het consultatiebureau volgen.

Vraag en antwoorden RVP en coronavirus (bron RIVM)

Vraag: Is mijn kind net na vaccinatie extra vatbaar voor het coronavirus?

Antwoord: Nee, door vaccinatie is de weerstand na de vaccinatie niet verminderd en de kans op corona dus niet vergroot.

Vraag: Mijn kind is in contact geweest met een patiënt met het coronavirus. Mag het nu wel gevaccineerd worden?

Antwoord: Je kind mag niet naar het consultatiebureau komen (en kan dus niet gevaccineerd worden)  als er iemand in het gezin een bevestigde corona infectie heeft. Betreft het een contact met iemand   buiten het gezin, dan mag je kind alleen naar het CB komen als het zelf geen klachten heeft van neusverkoudheid of keelpijn of hoesten. Bij kinderen met koorts wordt de vaccinatie uitgesteld.

Vraag: Ik heb als ouder verkoudheidsklachten. Mijn kind heeft geen klachten.  Mag ik nu met mijn kind naar het consultatiebureau voor vaccinatie van mijn kind?

Antwoord: Nee, je mag niet komen. Ouders of begeleiders met verkoudheidsklachten mogen niet  naar het CB komen met hun kind. Als het kind geen klachten vertoont, mag iemand die geen klachten heeft  wel  komen met je kind.

 

Vaccinatie voor zwangeren: Difterie-Kinkhoest-Tetanus

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Vanaf 16 december 2019 krijgen zwangere vrouwen vanaf de 22ste week een gratis Difterie-Kinkhoest-Tetanus vaccinatie, ook maternale kinkhoest vaccinatie genoemd, aangeboden als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hierdoor zijn baby's vanaf de geboorte beter beschermd tegen kinkhoest.


De landelijke publiekscampagne start op 12 december 2019.

Inwoners provincie Utrecht
Zwangeren woonachtig in de provincie Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) kunnen hiervoor een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (GGDrU). Dat is mogelijk vanaf 9 december 2019 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 030 694 00 35. De vaccinaties vinden vanaf 16 december 2019 plaats op zeven locaties verspreid over ons werkgebied. Op  https://www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/actuele-infectieziekten/vaccineren-tegen-kinkhoest.html staat vanaf 2 december 2019 nadere informatie.

Inwoners gemeente Utrecht
Zwangeren woonachtig in de gemeente Utrecht kunnen contact opnemen via telefoonnummer 030 286 33 00. De gemeente Utrecht voert de Jeugdgezondheidszorg en ook de maternale kinkhoestvaccinatie zelf uit. Voor de andere 25 gemeenten in de provincie Utrecht doet GGDrU dat.